Sähkön hinta – sähkö­tuot­teet ja tarif­fit

Sähkön hinta muodostuu eri sähkötuotteissa eri tavalla ja hinnoittelu saattaa olla hieman sekavaa. Tässä artikkelissa kerromme, mitä eroa on sähköyhtiöiden erilaisilla sähkötuotteilla eli tariffeilla. Vaikka tuotteet saattavatkin poiketa jossain määrin eri sähköyhtiöiden välillä, on niiden perusrakenne ja hinnoittelumalli samanlainen.

On syytä huomioida, että sähkötuotteiden nimet voivat poiketa paljonkin toisistaan. Vasta tarkempi perehtyminen tuotteen hinnoitteluun kertoo hinnoittelumallin.

Sähkön tarpeet vaikuttavat sähkötuotteen valintaan

Kuluttajien, yritysten ja yhteisöjen sähkön tarpeet vaihtelevat runsaasti monesta eri syystä. Keskeisimmät kuluttajan valitseman sähkön hintamalliin liittyvät tekijät ovat:

 • Sähkön käyttötarkoitus
 • Sähkön kulutuksen kokonaismäärä
 • Sähkön kulutuksen vaihtelu vuorokauden aikoina
 • Sähkön kulutuksen vaihtelua vuodenajoittain
 • Kiinteistön lämmitysmuoto
 • Sähkön tuottamistapa

Sähkön hinta ja yleisimmät hintamallit

Sähkön hinnoittelun yleisimmät hintamallit ovat:

 • Yleissähkö
 • Aikasähkö
 • Kausisähkö
 • Pörssisähkö

Sähkön hinnan vertailu

Vertaa sähköyhtiöiden sähkötuotteiden hintaa ja säästä

TULOSSA

Yleissähkö

Yleissähkö on kotitalouksien yleisimmin käyttämä sähkötuote eli tariffi. Siinä sähkön kulutuksen hinta (snt/kWh) pysyy koko ajan kiinteänä riippumatta kellonajasta, viikonpäivästä tai kuukaudesta. Sähkö on siten yhtä kallista päivällä ja yöllä sekä kesällä ja talvella.

Kenelle yleissähkö sopii?

 • Yleissähkö sopii yleensä kuluttajalle, jonka sähkönkulutus on suhteellisen vähäistä eikä huoneiston lämmitysmenetelmä ole sähkö.

Hyvät puolet

 • Helppo ymmärtää.
 • Hinta säilyy koko ajan samana.
 • Sähkölaskun suuruus on ennakoitavissa.

Huonot puolet

 • Kuluttaja ei pääse hyötymään kesäkaudesta, jolloin sähkön hinta on alhaisempi.
 • Tuote on helposti ymmärrettävä, mutta ei välttämättä optimaalisin: joku muu tariffi voisi tulla halvemmaksi.

Aikasähkö

Aikasähkössä sähkön hinta on edullisempaa yöllä.

Nimensä mukaisesti aikasähkössä hinta muuttuu vuorokaudenajan mukaan.

Päivisin sähkö on kalliimpaa kuin öiseen aikaan. Tämä liittyy sähkön kysyntään: öiseen aikaan sähkön kysyntä on vähäisintä. Sähkön hinta päivälle ja yölle pysyy samana kuukaudesta toiseen eli kausivaihtelua ei ole.

Sähköyhtiöiden määrittämät kellonajat yölle ja päivälle vaihtelevat hieman. Yleensä määrittely noudattaa  suurin piirtein seuraavaa jakoa:

 • Päiväsähkön hinta: klo 07-22
 • Yösähkön hinta: klo 22-07

Kenelle aikasähkö sopii?

 • Tariffi sopii kuluttajille, joilla on asunnon lämmitysmenetelmänä varaava sähkölämmitys tai yritykselle, jonka sähkölaitteitteet kuluttavat runsaasti sähköä myös öiseen aikaan.

Hyvät puolet

 • Sähkö on edullisempaa öiseen aikaan, kun sähkön kysyntä on vähäisempää.

Huonot puolet

 • Sähkön hinta on päiväsaikaan korkeampi eikä kuluttaja pääse hyötymään kesäajan alhaisemmasta sähkön hinnasta.

Kausisähkö

Kausisähkössä sähkön hinta on talvisin kalliimpaa ja muuna aikana edullisempaa.

Kausisähkössä sähkön hinta on kalliimpi talvikautena, mutta vastaavasti huomattavasti halvempi talvikauden ulkopuolella. Tämä heijastelee sähkön kysyntää: lämmitystarpeen vuoksi sähkön kysyntä on Suomessa korkeaa talvella, muuna aikana vähäisempää.

Eri sähköyhtiöiden talvikauden määrittely voi jonkin verran poiketa toisistaan. Jako voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

 • Talvipäivän hinta: 1.11. – 31.3. klo 07 – 22
 • Muu ajan hinta: kaikkina muina aikoina

Kenelle kausisähkö sopii?

 • Kuluttajalle, jolla on kiinteistönsä lämmittämiseen vaohtoehtoisia lämmitysmuotoja. Esimerkiksi sähkölämmitteisen omakotitalon omistaja voi lämmittää talonsa sähköllä talvikauden ulkopuolella kun sähkö on halvempaa ja hyödyntää varaavaa puutakkaa talvisin, kun sähköllä lämmittäminen täydellä teholla muuten maksaisi paljon.

Hyvät puolet

 • Kesäkaudella sähkö on edullista.

Huonot puolet

 • Sähkölämmitteisen asunnon sähkönkulutus käy kalliiksi talviaikaan kovilla pakkasilla.

Pörssisähkö

Pörssisähkössä sähkön hinta määräytyy sähköpörssissä.

Pörssisähkö tarkoittaa sitä, että kuluttaja maksaa sähkön käytöstä Pohjoismaisessa sähköpörssissä Nordpoolissa kunkin hetken markkinahinnan eli spot-hinnan. Sähkön hinta määräytyy siis sähköpörssin kysynnän mukaisesti. Sähkö on täten eri hintaista eri päivinä ja itse asiassa jopa eri tunteina, sillä kuukauden jokaiselle tunnille muodostuu oma sähkön hintansa.

Kaikki sähköyhtiöt jakavat ylimääräisen sähköenergian valtakunnalliseen sähköverkkoon, josta kukin sähköyhtiö voi halutessaan ostaa sähköä mikäli tarvitsee sitä asiakkailleen enemmän kuin pystyy itse tuottamaan.

Sähköpörssissä sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon mukaan. Kun sähköä on paljon tarjolla sähköyhtiöiden taholta (myyjät), mutta sähköyhtiöiden asiakkaat (ostajat) tarvitsevat sähköä vain vähän, sähkön hinta laskee. Kun sähköä on vähemmän tarjolla, mutta sähköä tarvitaan paljon, hinta nousee.

Sähköä ei voi luoda varastoon, joten sähköpörssissä hinta on kaikille ostajille sama.

Kenelle pörssisähkö sopii?

 • Kuluttajalle tai yritykselle, joka pystyy säätelemään omaa sähkön kulutustaan ja on valmis seuraamaan sähkön hintatasoa

Hyvät puolet

 • Sähkön hinta on määritetty markkinoilla ja hinnan muodostuminen on läpinäkyvää
 • Kun sähkön markkinahinta lähtee laskuun, pörssisähkön hinta reagoi tähän muita sähkötuotteita nopeammin

Huonot puolet

 • Jos sähkön markkinahinta lähtee nousuun, pörssisähkö vastaavasti reagoi tähän ensimmäisenä ja hinnan nousu tapahtuu tapahtuu muita sähkötuotteita nopeammin.

Sähkön hinta – sähkö­tuot­teet ja tarif­fit