Miten ihmeveikko.fi -palvelun täh­ditys muodos­tuu?

Tässä artikkelissa kerromme miten ihmeveikko.fi tähditys määräytyy. Tähditys-algoritmi muodostuu monesta osasta ja saattaa vaihtuakin paremman tiedon valossa. Teemme jatkuvasti tutkimusta siitä, mitä asioita kuluttajat arvostavat. Hyödynnämme jatkossa myös koneoppimista kuluttajien preferenssien selvittämisessä.

Miksi tähdet?

Tähdet auttavat kuluttajaa valitsemaan itselleen sopivan palvelun etsimälleen palvelulle tai tuotteelle. Tähdet ovat laajasti levinnyt tapa arvioida palveluntarjoajia.

Tähditykseen vaikuttaa moni asia

Tähditykseen vaikuttaa monet asiat ja ne riippuvat myös palvelusta. Seuraavat ovat keskeisimmät tähdityksiin vaikuttavat tekijät:

  • Käyttäjien antamat pisteytykset (tärkein)
  • Käyttäjien antamat kirjalliset arvostelut
  • Internet-sivujen ajantasaisuus
  • Aktiivisuus tarjota kuluttajien tarjouspyyntöihin
  • Nopeus jättää tarjous kuluttajien tarjouspyyntöihin

Osissa tuotteista tähditykseen vaikuttaa palvelun tai tarjouksen hinta

Joissain tuotteissa edullisin yrityksen antaman tarjouksen kokonaishinta tai palvelun hinta voi vaikuttaa tähtien määrään.

Miten yrittäjä tai yritys voi vaikuttaa omiin tähdityksiinsä?

Seuraavilla toimienpiteillä yritys tai yrittäjä voi parantaa omaa tähditystään:

  • Pyytää asiakkaitaan pisteyttämään tai arvioimaan yritys
  • Yritysprofiilin tarkistaminen ja täydentäminen
  • Tarjouksissa käytettävien liitetiedostojen (esim. PDF-esitteiden) lisääminen
  • Aktiivisuus tarjota kuluttajien tarjouspyyntöihin
  • Lisätä nopeutta reagoida kuluttajien tarjouspyyntöihin jättämällä tarjous

Osa tekijöistä on suhteessa muihin toimijoihin

Jotkut tähditykseen vaikuttavat tekijät ovat kyseisen yrityksen tekijän suhteesta muiden yritysten vastaaviin asioihin. Näin olen ne ovat relatiivisia eli suhteessa muihin.

Miten ihmeveikko.fi -palvelun täh­ditys muodos­tuu?