Lehdistötiedote 31.8.2017: Kiinteis­tön­välit­tä­jien mukaan si­jain­ti vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen lähel­lä las­kee asun­non myynti­hin­taa

Ihmeveikko.fi teki kyselyn suomalaisille kiinteistönvälittäjille. Heistä 86 % arvioi asunnon sijainnin lähellä vastaanottokeskusta laskevan myyntihintaa ja peräti 92 % näki sen pidentävän myyntiaikaa.

Ihmeveikko.fi lehdistössä


Ihmeveikko.fi on uuden ajan nettipalvelu, joka perustettiin alkuvuodesta 2017 auttamaan kuluttajia, yrityksiä ja taloyhtiöitä kilpailuttamaan palveluita helposti ja vertailemaan vaivatta palveluntarjoajien antamia tarjouksia. Heinäkuussa 2017 palvelussa avattiin  Suomen laajin ja kattavin kiinteistönvälittäjien puolueeton kilpailutus- ja vertailupalvelu.

Näin kysely suoritettiin

Kysely suoritettiin 28-30.8.2017 välisenä aikana. Se lähetettiin noin 1300 kiinteistönvälittäjälle sähköpostitse ja siihen vastasi yhteensä 116 kiinteistönvälittäjää eri toimistoista ympäri Suomea. Kyselyssä selvitettiin asunnon sijaintiin liittyvien tekijöiden vaikutusta asunnon myyntihintaan ja myyntiaikaan. Tavoitteena oli parantaa ymmärrystä asuntomarkkinoista kysymällä kiinteistönvälitysalan ammattilaisten näkemystä siitä, miten asunnon sijaintiin liittyvät muuttujat vaikuttavat myyntiin. On syytä korostaa, että kyselyn tulokset eivät edusta kiinteistönvälittäjien omaa arvomaailmaa vaan ne ovat heidän tekemiään objektiivisia havaintoja siitä, millainen vaikutus kysytyillä asioilla on käytännössä asuntokauppaan.

Sijainti turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen lähellä on myrkkyä asunnon myynnille

– Tulokset olivat tältä osin yllättävän jyrkät. Noin 9/10 kyselyyn vastanneista asuntokaupan ammattilaisista arvioi vastaanottokeskuksen sijainnin myytävän asunnon läheisyydessä sekä alentavan asunnon myyntihintaa että pidentävän myyntiaikaa, toteaa Hannes Mattila, Ihmeveikko Oy:n toimitusjohtaja.

Asunnon  myyntihintaan ja myyntiaikaan vaikuttavina tekijöinä kyselyssä kysyttiin seuraavien rakennusten tai maamerkkien sijainnin vaikutusta asunnon myyntiin: kirkko, teollisuushalli, leikkikenttä, urheilukenttä, hautausmaa, päiväkoti tai koulu, moottoripyöräjengin kerhotila, kaupungin vuokra-asunnot, opiskelija-asuntola, vankila, vanhusten hoitokoti, vammaisten palvelutalo, päihdehoitolaitos, poliisiasema, sairaala ja pakolaisten vastaanottokeskus. Kunkin vaihtoehdon kohdalla kysyttiin sitä, minkälainen vaikutus välittäjien tekemien havaintojen perusteella on myyntiaikaan tai myyntihintaan sillä, että kyseinen rakennus sijaitsee myytävän asunnon läheisyydessä.

– Ei ole syytä osoittaa sormella kiinteistönvälittäjiä. He toimivat tässä vain viestinviejänä sille, miten asunnon myyjät ja ostajat heidän tekemiensä havaintojen perusteella toimivat ja tekevät valintojaan, selittää Mattila.

– Ostajien voi kyselyn perusteella katsoa vieroksuvan esimerkiksi vastaanottokeskusta ja päihdehoitolaitosta asunnon läheisyydessä. Uskon, että suuri osa suomalaisista ei tiedä näiden toiminnasta kovin paljon. Viranomaisten tulisikin mielestäni pyrkiä huolehtimaan entistäkin paremmasta viestinnästä kaikkien osapuolten ymmärryksen ja kunnioituksen lisäämiseksi, pohtii Mattila.

Mieluummin asunto vaikka moottoripyöräjengin kerhotilan vierestä?

– Vastaanottokeskuksen läheisyys arvioitiin tässä kysytyistä asioista kaikkein useimmin kielteiseksi. Seuraavaksi eniten kielteistä vaikutusta kyselyn vaihtoehdoista arvioitiin olevan moottoripyöräjengin kerhotilalla, päihdehoitolaitoksella ja vankilalla. Kyllä tämä mielestäni voisi viitata myös siihen, että ylipäätään vähemmän tutut asiat pelottavat asunnon ostajia, Mattila arvelee.

– Toki on syytä huomioida, että kyse on melko suppeasta kyselystä, eikä meillä ole tarkkaa dataa edellä mainittujen seikkojen todellisista vaikutuksista asunnon markkina-arvoon. Uskon kuitenkin alan ammattilaisilla olevan näkemystä vallitsevista asenteista kokemuksensa ja päivittäisen työnsä pohjalta, huomauttaa Mattila.

Vanhusten palvelutalo ja hautausmaa eivät häiritse – sinne ovat matkalla kaikki vuorollaan!

Kyselyn perusteella leikkikenttä ja päiväkoti tai koulu sekä urheilukenttä asunnon läheisyydessä helpottavat asunnon myyntiä pikemmin kuin vaikeuttavat sitä. Kirkon, hautausmaan ja vanhusten hoitokodin katsottiin sen sijaan olevan hyvin neutraaleja muuttujia.

-Tämä oli tältä osin odotettavissa oleva tulos, sillä vanhainkodin asukkaat eivät kai yleensä kauheasti pidä meteliä ja hautausmaatkin edustavat hiljentymistä ja rauhaa, arvelee Mattila.

– Minusta tuntuu, että asenteet vammaisia kohtaan ovat yhteiskunnassamme hieman parantuneen mutta vielä on paljon tehtävää. Vammaisten palveluasunnon läheisyyttä pidetään melko neutraalina asunnon myyntihinnan suhteen. Kuitenkin noin joka neljäs kyselyyn vastanneista arvioi sen pidentävän keskimääräistä myyntiaikaa, kommentoi Mattila.

Asunnon myyntihintaa kohentaa eniten leikkikenttä ja päiväkoti

– Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että asunnon myyntihintaa kohensi eniten päiväkodin tai koulun läheisyys. Siis näistä 16 vaihtoehdoista, joita kysyimme. Pyrimme valikoimaan kyselyyn mukaan sellaisia muuttujia, joiden vaikutuksista meillä ei ollut selkeää kuvaa tai joita pidimme muuten kiinnostavina, tiivistää Hannes Mattila.

Muita vertailuja tulossa

– Tulemme julkaisemaan vuoden 2017 kuluessa uusia tuotteita helpottamaan eri palveluiden vertailua. Kaikki vertailu tapahtuu sivustollamme siten, että yritysten hinnat, asiakasarvostelut ja muut tiedot esitetään saman muotoisina. Vertailu on aina täysin puolueetonta, emmekä suosi ketään. Pyrimme kasvamaan kaikenkattavaksi palveluiden vertailusivustoksi sekä kuluttajien, että yritysasiakkaiden hankintoja helpottamaan, kertoo Mattila.

Asiakkaat myös antavat arvosteluja kokemuksistaan ja pisteyttävät palveluntarjoajat tähdillä. Koska hinta ei ole ainoa ratkaiseva tekijä, erottautumista laajennetaan muun muassa julkaisemalla tiedot yritysten aktiivisuudesta sekä siitä, miten hyvin tarjouksessa määritellystä hinnasta pidetään lopulta kiinni. Olennaisinta onkin verrata palvelun sisältöjä kokonaisuudessaan toisiinsa. Tarjoajat saavat ottaa asiakkaaseen yhteyttä vasta asiakkaan suostumuksella tämän tekemän valinnan jälkeen.

Kiinteistönvälittäjän kilpailutus:
https://ihmeveikko.fi/kiinteistonvalitys/kilpailuta

Vakuudettomien lainojen eli kulutusluottojen vertailu:
https://ihmeveikko.fi/luotto/vertailu

Lehdistötiedote 31.8.2017: Kiinteis­tön­välit­tä­jien mukaan si­jain­ti vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen lähel­lä las­kee asun­non myynti­hin­taa