Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä: näin valit­set välit­täjän myy­mään oman asun­tosi

Kiinteistönvälittäjä on asuntojen myynnin ammattilainen. Kiinteistönvälittäjän valinta on vaikeaa, koska välittäjien osaamisen, välityspalkkioiden ja välittäjien tulosten vertailussa on monta tekijää. Osa tekijöistä on helposti todennettavissa, osa selviää vasta ajan kanssa. Kokosimme sinulle keskeisimmät 10 asiaa, jotka sinun kannattaa ottaa huomioon, kun valitset itsellesi kiinteistönvälittäjää myymään oman asuntosi.

Top 10 tär­kein­tä asiaa, kun valit­set kiin­teis­tön­välit­tä­jää

1. Tuttavien kokemukset

Vertaisten, etenkin läheisten tuttujen, kokemukset vaikuttavat vahvasti asiakkaan valintoihin. Sukulaisen tai ystävän suosittelu koetaan turvalliseksi ja varmaksi vaihtoehdoksi. Näin usein onkin, mutta muista aina kartoittaa vaihtoehtoja, jotta pääset vertailemaan kunnolla. Vasta kun vaihtoehtoja on usempia, tulevat erot ilmi ja pääset arvioimaan mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät ominaisuudet. Jos muiden asuntonsa kyseisen välittäjän avulla myyneidin arvioita on saatavilla, kannattaa niihin tutustua.

2. Tunnettuus ja brändi

Kuten monessa muussakin tuotteessa tai palvelussa myös kiinteistövälityksessä tunnettuus, eli se kuinka hyvin välittäjä muistetaan ja tunnistetaan, ratkaisee edelleen paljon. Sen vuoksi kiinteistönvälitysyritykset mainostavat esimerkiksi lehdissä ja erilaisissa julkaisuissa. Suomen tunnetuimpia kiinteistönvälitysketjuja ovat esimerkiksi:

 • Huom
 • RE/MAX
 • Kiinteistömaailma
 • OP-Kiinteistökeskus

Pyydä tarjoukset usealta kiin­­teis­t­ön­­välit­­tä­­jäl­tä oman asunnon myy­mi­sestä

Vertaile ja voit säästää tuhansia euroja vä­li­tys­palk­kios­sa

KILPAILUTA KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄT

3. Kiinteistönvälittäjä ja vuoro­vaiku­tus­tai­dot

Kiinteistönvälittäjän työ on palveluammatti. Siksi käytös ja sosiaaliset taidot korostuvat, kun asiakas valitsee itselleen sopivimman kiinteistönvälittäjän. Se, miten asiantuntevan ja kohteliaan kuvan välittäjä antaa itsestään sinulle antaa osviitaa myös hänen tavastaan kohdata asuntosi ostajaehdokkaat. Arvioi siis kiinteistönvälittäjässä ainakin seuraavia asioita:

 • Tervehtiminen
 • Silmiin katsominen
 • Kärsivällisyys ja kysymyksiin vastaaminen
 • Suhtautuminen asioihin vakavasti
 • Sovittujen asioiden noudattaminen

4. Välityspalkkio

Hinta on tärkeä, mutta ei ainoa asia. Asiakas on tietysti usein kiinnostunut aluksi hinnasta ja koska rahasta puhuminen on vaikeaa, voi tilanne olla molemmille osapuolille kiusallinen. Usein käy niin, että vasta kun hinta on sopivalla tasolla suhteessa yleiseen markkinahintaan, siirtyy keskustelu muihin asioihin.

Osa kiinteistönvälittäjistä tarjoaa palveluitaan prosentuaalisella komissiolla kun taas osa suosii kiinteää, ennalta sovittua palkkiota. Usein tämä on sovittavissa ja voit itse sopia kiinteistönvälittäjän kanssa millaisella palkkiomallilla etenette.

5. Myyntitaidot

Viime kädessä tulokset kertovat, kuinka hyvä kiinteistönvälittäjä on suhteessa vertaisiinsa. Kuinka monta huoneistoa tai kiinteistöä välittäjä on myynyt viimeisen 12 kuukauden aikana?

On ymmärrettävää, että pelkkä kohteiden lukumäärä ei kerro kaikkea, sillä kohteen sijainti, tyyppi  ja koko vaikuttavat myyntiaikaan ja siten toteutuneisiin kauppoihin. Osa kiinteistönvälittäjistä on myös erikoistunut vain tietynlaisten kohteiden myymiseen ja esimerkiksi vaativien arvokiinteistöjen myynti vaatii tavallista enemmän aikaa ja vaivaa.

6. Aluetuntemus

Tunteeko kiinteistönvälittäjä alueen, jossa kohteesi sijaitsee? Onko hän seurannut alueen myyntihintoja? Kuinka monta kohdetta hän on alueelta myynyt? Aluetuntemuksen merkitys korostuu erityisesti mikäli kohde on jollain tavalla erillinen, etäällä taajamasta tai alueen kysyntä on vaisua. Kiinteistönvälittäjän antaman hinta-arvion tulisi perustua sekä kauppahintatilastoihin että omaan kokemukseen.

7. Koulutus

Kirjat ja koulutus eivät takaa osaamista, mutta lisäävät todennäköisyyttä.

Asunnon ostaminen ja myyminen ovat monelle elämän suurimpia taloudellisia päätöksiä. Asuntokauppa on tarkasti lailla säädelty ja sen vuoksi kiinteistönvälittäjän suorittamiin tutkintoihin kannattaa kiinnittää huomiota. LKV -ammattitutkinto on hyvä osoitus osaamisesta ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Osa välittäjistä on suorittanut erilaisia muitakin koulutuksia. Yleisimpiä kiinteistönvälitysalan koulutuksia ovat:

 • LKV – Laillistetun kiinteistönvälittäjän pätevyys. Hyväksytty LKV-koe.
 • LVV – Laillistetun vuokrahuoneiston välittäjän pätevyys. Hyväksytty LVV-koe.
 • KED – Kiinteistöedustajan tutkinto. Antaa perusvalmiudet välitystehtävien hoitamiseen.
 • KiAT – Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto.
 • YKV – Ylempi kiinteistönvälittäjän tutkinto. Syventää kokeneiden välittäjien osaamista ja antaa valmiudet toimia alalla johtotehtävissä.

8. Kiinteistönvälittäjän kokemus

Kokemus lisää – ainakin tiettyyn rajaan saakka – ammattitaitoa ja uskottavuutta. Pitkä kokemus voi kuitenkin myös jäykistää ajattelua ja joustavuutta. Nuoremmilla välittäjillä saattaakin olla enemmän osaamista esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämisessä, mutta tästä ei kannata tehdä turhan karkeita yleistyksiä.

Monet päätyvät suosimaan itsensä kanssa samaa sukupolvea olevia kiinteistönvälittäjiä ja etenkin vanhemmat ihmiset arvostavat kokemusta. Mieti asiaa siltä kantilta, että kenen uskot vakuuttavan potentiaaliset ostajat parhaiten? Kiinteistönvälittäjän vakuuttavuus on kuitenkin tärkeämpää kuin ikä tai kokemus.

9. Aktiivisuus ja energia

Hyvä myyjä on innostunut ja aktiivinen. Kiinteistönvälittäjän vilpittömyys ja aito myymisen ilo vaikuttavat positiivisesti ostajien mielikuviin ja tunteisiin. On tärkeää, että sinut koetaan asiakkaana tärkeäksi eikä kohde saa jäädä välittäjän muiden toimeksiantojen jalkoihin. Mieti miltä tuntuisi ostaa asuntoa tai mitä tahansa iloiselta ja avuliaalta myyjältä?

10. Valokuvat ja markkinointi

kengät eteisessä

Näyttöjen merkitys on viime vähenemässä. Samalla muun muassa netissä olevien myynti-ilmoitusten valokuvien, 3D-valokuvien ja videoiden merkitys on kasvanut.

Myynti-ilmoituksia katsellaan enemmän ja kohteisiin tutustutaan tarkemmin jo kotisohvalta käsin, näytöissä käymisen sijaan. Siksi laadukkaat valokuvat ja muut kohdetta esittelevät mediat kannattaa huomioida tarkasti.

Ammattivalokuvaajan palkkio on usein pieni hinta siitä, että kohde herättää ostajien mielenkiinnon ja johtaa näytöillä käymiseen. Kun potentiaalisia ostajia saapuu paikalle tutustumaan kohteeseen, ollaan jo päästy askel lähemmäs kauppaa!

Kiinnitä valokuvauksessa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Asunto on järjestetty ja kuvissa ei näy ylimääräisiä tavaroita
 • Kuvakulmat ovat sellaisia, että ne antavat hyvän kuvan tilasta ja sen suhteesta muihin huoneisiin
 • Valokuvat otetaan ainakin keittiöstä, olohuoneesta, makuuhuoneista ja kylpyhuoneesta
 • Kiinteistöä kuvataan myös ulkoa
 • Kuvataan näkymää asunnon ikkunoista tai parvekkeelta ulospäin

Valokuvien teknisessä laadussa kiinnitä huomiota:

 • Valokuvat ovat tarkkoja
 • Valokuvat eivät ole liian tummia
 • Valokuvien väriä voi aavistuksen lisätä kuvankäsittelyssä, jotta niistä tulee elävämpiä
 • Mieluummin yksi hyvä kuva huonetta kohti kuin monta huonoa

Plussaa: tarjotut lisäpalvelut

Monet kiinteistönvälittäjät tarjoavat erilaisia lisäpalveluita. Näitä ovat muun muassa:

 • Asunnon videokuvaus
 • 3D-kuvat
 • Asunnon stailaus
 • Laajemmat esitteet
 • Markkinointi nettikanavien lisäksi muissa julkaisuissa

Lue lisää

Oheisista linkeistä löydät lisää neuvoja asuntosi myymiseen ja voit jättää muutamalla klikkauksella tarjouspyynnön päästäksesi vertailemaan kiinteistönvälittäjiä:

Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä: näin valit­set välit­täjän myy­mään oman asun­tosi
5 (100%) 1 ääntä