Auto­vakuutus – mitä lii­kenne­vakuu­tus ja kasko­vakuu­tus korvaa­vat?

Autovakuutus on pakollinen Suomessa kaikille liikenteessä käytettäville autoille. Auton vakuutuksia ovat liikennevakuutus ja kaskovakuutus, joiden erot ja sisällöt esittelemme ohessa. Lisäksi kerromme mitä vakuutukset korvaavat vahingon sattuessa. 

Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus ajoneuvoille

Liikennevakuutus on lakisääteinen eli pakollinen. Se tulee ottaa kaikille liikenteessä käytettäville ajoneuvoille.  Liikennevakuutus vaaditaan myös yksityisellä tiellä, pihalla, jäällä tai maastossa käytettävälle ajoneuvolle.

Liikennevakuutus korvaa henkilövahingot, joita liikenteessä tapahtuneesta vahingosta tai onnettomuudesta aiheutuu.

Liikennevakuutus korvaa myös syyttömän osapuolen omaisuusvahingot, käytännössä tämän ajoneuvolle sattuneet vahingot.

Liikennevakuutus ei siis korvaa vahingon aiheuttaneen kuljettajan omalle ajoneuvolle sattuneita vahinkoja, vaan niihin varautuakseen on otettava vapaaehtoinen kaskovakuutus.

Liikennevakuutus on voimassa Suomessa, ETA-maissa ja ns. Vihreä kortti -maissa.

Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutukset ovat keskenään varsin samanlaisia. Ne korvaavat vahinkoja aina samalla kattavuudella, eikä turvan laajuudessa ole eroja. Eroja löytyykin lähinnä seuraavilta aihealueilta:

 • Hinnoittelu ja laskutus
 • Bonukset
 • Korvauspalvelun nopeus ja helppous

Kaskovakuutus on vapaaehtoinen vakuutus ajoneuvoille

Kaskovakuutus on vapaaehtoinen eli sitä ei ole pakko ottaa. Mikäli olet syyllinen vahinkoon, kasko­vakuutuksestasi korvataan oman ajoneuvosi vahingot. Mikäli sinulla ei ole kasko­vakuutusta ja olet syyllinen vahinkoon, ei kukaan korvaa aiheutuneita ajoneuvollesi aiheutuneita vahinkoja.

Vakuutusyhtiöden kasko­vakuutustuotteet voi melko hyvin räätälöidä yksilöllisesti omia tarpeitaan vastamaan. Siinä, millaisia kasko­vakuutuksia ja kuinka hyvin ne ovat muokattavissa on eroja yhtiöiden välillä.

Kaikki kaskovakuutukset sisältävät yleensä vähintään seuraavat turvat:

 • Hinausturva
 • Varkausturva
 • Tulipaloturva
 • Hirvi-/eläinkolariturva
 • Ilkivaltaturva
 • Oikeusturva

Lisäksi useimmat yhtiöt tarjoavat kaskovakuutuksiin seuraavia lisäturvia:

 • Kolarointiturva (törmäysturva)
 • Rahoitusturva
 • Tuulilasiturva
 • Sijaisautoturva

Turvien nimet voivat kuitenkin hieman poiketa toisistaan eri yhtiöiden välillä. Vaikka eri yhtiöiden kaskot ja turvat olisivatkin periaatteessa samaa vahinkoa turvaavia, niiden korvauskäytännöissä ja korvaussummissa voi olla eroja joten vakuutusehtoihin kannattaa tutustua.

Vakuutusyhtiöiden kaskovakuutukset poikkeavat toisistaan. Keskeisimmät eroavaisuudet löytyvät:

 • Kaskopakettien räätälöitävyys
 • Turvien kattavuus ja omavastuut
 • Tuotteiden ja turvien nimet

Kaskovakuutus on voimassa Suomessa, ETA-maissa ja ns. Vihreä kortti -maissa.

Miksi kaskovakuutus kannattaa ottaa?

Kaskovakuutus kannattaa ottaa, koska se korvaa vahingot omaan ajoneuvosi silloin, kun sinä olet syyllinen vahinkoon. Kaskovakuutuksen erikseen valittavat turvat laajentavat korvattavuuden kattavuutta erilaisissa tilanteissa.

Esimerkkejä

Tilannekuvaus: Joudut kolariin. Vastapuolen kuski lyö päänsä ja siitä aiheutuu sairaalakuluja. Molempiin autoihin tulee vahinkoa.

Sinulla on vain liikennevakuutus

Kun sinä olet syyllinen vahinkoon

Oman autosi korjauksen joudut maksamaan täysin itse. Sitä ei korvata siis mikään taho.  Vastapuolelle aiheutunut henkilövahinko ja vastapuolen ajoneuvon korjaaminen korvataan sinun ajoneuvosi liikenne­vakuutuksesta.

Kun vastapuoli on syyllinen vahinkoon

Oman autosi korjaaminen korvataan vastapuolen liikenne­vakuutuksesta. Vastapuolelle aiheutunut henkilövahinko korvataan vastapuolen ajoneuvon liikenne­vakuutuksesta. Vastapuolen ajoneuvon korjaaminen korvataan vastapuolen kaskov­akuutuksesta, mikäli hänellä sellainen on. Mikäli vastapuolella ei ole kasko­vakuutusta omassa autossaan, ei vastapuolen ajoneuvon vahinkoa korvaa mikään taho.

Sinulla on lisäksi kaskovakuutus

Kun sinä olet syyllinen vahinkoon

Oman autosi korjaaminen korvataan sinun kasko­vakuutuk­sestasi. Korvauksen saaminen toki edellyttää sitä, että kasko­vakuutuk­sesi laajuus kattaa sellaisen vahingon, joka on sattunut. Vastapuolelle aiheutunut henkilövahinko ja vastapuolen ajoneuvon korjaaminen korvataan sinun ajoneuvosi liikenne­vakuutuksesta.

Kun vastapuoli on syyllinen vahinkoon

Oman autosi korjaaminen korvataan vastapuolen liikenne­vakuutuksesta. Vastapuolelle aiheutunut henkilövahinko korvataan vastapuolen ajoneuvon liikenne­vakuutuksesta. Vastapuolen ajoneuvon korjaaminen korvataan vastapuolen kasko­vakuutuk­sesta, mikäli hänellä sellainen on. (Mikäli vastapuolella ei ole kaskovakuutusta omassa autossaan, ei vastapuolen ajoneuvoon kohdistunutta vahinkoa korvaa mikään taho.)

Tiivistelmä

 • Liikennevakuutus on lakisääteinen eli pakollinen
 • Liikennevakuutus korvaa henkilöihin kohdistuvat vahingot ja syyttömän osapuolen ajoneuvon vahingot
 • Kaskovakuutus on vapaaehtoinen
 • Kaskovakuutus korvaa oman ajoneuvosi vahingot tilanteissa, joissa sinä olet syyllinen vahinkoon
 • Kaskovakuutuksissa on erilaisia turvia, joilla voi laajentaa vakuutuksen kattavuutta

Lue lisää

 • Miten liikennevakuutuksen ja kaskovakuutuksen hinta muodostuu
 • Ajoneuvovakuutusten bonukset
 • Kaskovakuutusten turvat
 • Liikennevakuutuksen ja kaskovakuutuksen omavastuut

[videoautovakuutus]

Auto­vakuutus – mitä lii­kenne­vakuu­tus ja kasko­vakuu­tus korvaa­vat?
4 (80%) 1 ääntä